Kvartalsstatistik visar fondsparandets fördelning

[2012-05-15] NOTIS. Nu finns statistik över fondsparandets fördelning efter sparkategorier avseende första kvartalet 2012. Statistiken visar bland annat att hushållens direktsparande stod för största delen av nysparandet under första kvartalet 2012, bland annat beroende på inflöden i fonder via investeringssparkonton.

Totalt nettosparades 9 miljarder varav hushållens direktsparande utgjorde 10 miljarder medan hushållen tog ut 4,5 miljarder från fondförsäkringar.

Statistiken omfattar fonder som säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening.

Observera att från och med 2012 ingår även nettosparandet för icke-medlemmars fonder i premiepensionssystemet (tidigare ingick dessa enbart med den årliga premien som sätts in).

Här finns hela kvartalsrapporten.

Skriv ut Tipsa om den här sidan