”Ett urbota dumt förslag”

[2011-10-18] Fondbolagens förening har i dag uppvaktat Riksdagens skatteutskott om att stoppa den schablonskatt på vanligt fondsparande som ska upp för beslut i Riksdagen i november. Schablonskatten ska tas ut utöver skatt på verkliga kapitalinkomster. Fondbolagens förening menar att beskattning av sparande antingen bör ske utifrån faktiska kapitalinkomster eller baserat på en schablonmetod, inte både och.

”Vi är förvånade över att tre vise män på Finansdepartementet kan komma med ett så urbota dumt förslag för vanliga fondsparare. Vi hoppas att ledamöterna i Sveriges Riksdag vågar ta egen ställning, gärna över blockgränserna. Främst handlar det om att stimulera sparande och att verka för ett enkelt och förutsägbart skattesystem”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Fondbolagens förening har sammanställt fem viktiga skäl till varför en schablonskatt på vanligt fondsparande inte behöver införas. Dessa punkter utvecklas i rapporten "5  skäl för att införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande".

1. Det är dålig fördelningspolitik – skatten berör särskilt äldre, låginkomsttagare och barn.
2. Skatten berör enbart direktsparande i fonder, vilket snedvrider konkurrensen.
3. Den skickar fel signaler när sparande i stället bör uppmuntras.
4. Skatt på fiktiv inkomst krånglar till det för både företag och privatpersoner.
5. Den är onödig sett ur skatteintäktssynpunkt från staten.

”Ytterligare ett skäl för att inte införa en ny skatt på vanligt fondsparande är att det nya investeringssparkontot, där skatten nu sänks, enbart får erbjudas av banker. Vi hade hoppats att också fondbolagen skulle få erbjuda detta. För de som vill spara direkt hos ett fristående fondbolag får man enbart alternativet att spara direkt i fonder där den nya förmögenhetsskatten skulle slå. Det snedvrider konkurrensen”, säger Pia Nilsson.

I rapporten redogör Fondbolagens förening också för ett alternativ med bättre fördelningsprofil och som ger större intäkter till staten. I rapporten finns dessutom en bakgrund till varför skatten på Sverigeregistrerade fonder en gång infördes.

[Bifogat: 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande]

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening

08-506 988 01 /  0709-50 38 60

pia.nilsson@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, Informationschef

08-506 988 06  /  0707-31 00 69

asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder. 

Skriv ut Tipsa om den här sidan