Fondspararna valde aktiefonder i april

[2011-05-10] Nettosparandet i fonder uppgick till 7 miljarder kronor under april 2011. Störst inflöde uppvisade aktiefonder, 9 miljarder, följt av blandfonder som fick 4 miljarder i nettoinflöde. Däremot uppvisade penning-marknadsfonder (korta räntefonder) nettouttag. Fondförmögenheten uppgår till 1 968 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder. mdkr

Efter två månader med nettoutflöde var sparandet i aktiefonder åter positivt under april månad, totalt 9,3 miljarder kronor nettosparades i aktiefonder under månaden. Även blandfonder uppvisade nettoinflöden, 4,2 miljarder, medan 5,7 respektive 0,9 miljarder kronor togs ut från penningmarknadsfonder respektive obligationsfonder (långa räntefonder). Hittills i år har 14,6 miljarder nettosparats i fonder.

 ”I april kom optimismen tillbaka med ökat sparande i aktiefonder. Under det första kvartalet i år påverkades sparandet av oron i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan, men nu verkar det som om fondspararna gör bedömningen att de positiva signalerna om en god tillväxt överväger. Särskilt Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder är populära, vilket visar på framtidstro för dessa marknader”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under april steg Stockholmsbörsen med 4 procent. För aktiefonder gick det största nysparandet till Sverigefonder, 3 miljarder. Samtliga placeringsinriktningar (utom branschfonder) uppvisade positivt nettoinflöde under april månad.

Nettosparande i aktiefonder, mkr 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 968 miljarder kronor, varav 1 178 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Fondförmögenheten April 2011 

>>Till statistiken 

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan