6,6 miljarder till fonder i oktober - fondförmögenhet på rekordnivå

[2012-11-12] I oktober uppgick det totala nettosparandet i fonder till 6,6 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i räntefonder och blandfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 1 970 miljarder kronor.

Under oktober månad nettosparades totalt 6,6 miljarder kronor i fonder. Obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 3,4 mdkr vardera och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 mdkr. Däremot gjordes det under oktober nettouttag från aktiefonder och hedgefonder på 2,9 respektive 0,3 miljarder.

 Nettosparande i fonder 2012

”Det är glädjande att för oktober notera det högsta nettosparandet i fonder på länge. Insättningar i globalfonder, blandfonder och räntefonder medan det var uttag ur Sverigefonder, visar att de aktiva spararna önskar fonder med lägre risk eller stor riskspridning”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening. 

Under oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader relativt blygsam. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 1 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 2,9 mdkr och uttag gjordes i första hand från Sverigefonder. Globalfonder hade däremot nettoinsättningar i oktober och utgör även den aktiefondkategorin med störst inflöden hittills under 2012.

Nettosparande och fondförmögenhet i aktiefonder Den totala fondförmögenheten ökade under oktober från 1 963 till 1 970 miljarder kronor, vilket är i paritet med rekordnoteringen i maj 2011. Av den totala förmögenheten var 1 041 miljarder (motsvarande 53 procent) placerade i aktiefonder.

 Fondförmögenhet mdkr

Mer statistik om sparandet januari-oktober 2012 samt historiska data finns här.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

Nettosparande i fonder 2012

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC

Skriv ut Tipsa om den här sidan