Blandfonder populärast i mars

[2012-04-12] I mars nettosparades totalt 0,4 miljarder kronor i fonder. Blandfonder, aktiefonder och obligationsfonder hade nettoinsättningar medan främst penningmarknadsfonder uppvisade nettoutflöden. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 947 mdkr.

Under mars månad uppgick det totala nettosparandet i fonder till 0,4 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,2 miljarder, medan aktiefonder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,5 mdkr vardera. För penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder noterades däremot nettouttag på 4,3 respektive 0,5 mdkr i mars.   

Hittills i år har 6,8 miljarder kronor nettosparats i fonder. Aktiefonder har under årets första kvartal uppvisat ett nettoinflöde på hela 27 mdkr.

Nettosparande i fonder mars 2012 

”Under första kvartalet har intresset för aktiefonder kommit tillbaka. Både Nordamerika och Östeuropa är regioner som efterfrågats.  Särskilt intressant att notera är också det stora intresset för indexfonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I mars var utvecklingen på världens aktiemarknader relativt stabil. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk dock under månaden med 1 procent.

Det totala nettosparandet i aktiefonder uppgick i mars till 1,5 miljarder kronor och störst var insättningarna i Globalfonder och Östeuropafonder. Sverigefonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisade däremot nettouttag under månaden.  

Nettosparande i aktiefonder 2012 mars 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av mars till 1 947 miljarder kronor, varav 1 068 mdkr (motsvarande 55 procent) var placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 120331

>>Till Statistiken

Vid frågor kontakta:
Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr
Nettosparande i fonder 2012

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citibank International, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar Sweden, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC).

Skriv ut Tipsa om den här sidan