Flytt från aktiefonder till räntefonder efter fortsatt börsturbulens i maj

[2012-06-11] I maj gjordes nettouttag från aktiefonder, medan räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den totala fondförmögenheten minskade under månaden och uppgick vid utgången av maj till 1 892 mdkr.

Även under maj präglades världens aktiemarknader av stor osäkerhet och aktiefonder noterade ett nettoutflöde på 9,7 miljarder kronor. Däremot gjordes insättningar i räntefonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,6 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 4 mdkr. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 1,1 mdkr. Från hedgefonder och övriga fonder nettouttogs 0,5 respektive 0,2 mdkr, vilket resulterade i ett totalt nettoutflöde från fonder på 0,7 miljarder i maj.

Under 2012 har totalt 12,1 miljarder kronor nettosparats i fonder. Aktiefonder har, trots utflöde både i april och maj, uppvisat ett nettoinflöde på drygt 14 miljarder hittills i år.

 Nettosparande i fonder 2012 maj

"Oron var i maj fortsatt stor främst på finansmarknaden i Europa och nettouttag från aktiefonder var inte överraskande. Observera dock att uttagen motsvarar en procent av fondförmögenheten i aktiefonder och att andelsägarna till allra största delen ser mer långsiktigt på sina placeringar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.  

Tilltagande oro, främst angående situationen i Grekland men också avseende andra länder såsom Spanien, präglade aktiemarknaderna i maj. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med närmare 7 procent.

Aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på närmare 10 miljarder kronor i maj och i princip samtliga aktiefondkategorier uppvisade nettouttag. De största uttagen gjordes från Sverigefonder och Östeuropafonder. Som enda aktiefondkategorier med nettoinsättningar under månaden återfanns Globalfonder och Nordamerikafonder, vilka också utgör de kategorier med störst inflöden hittills i år. 

Värt att notera är att av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2012 har mer än 90 procent placerats i indexfonder (12,9 mdkr).  

 

Den totala fondförmögenheten minskade under maj med 65 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 1 892 miljarder. Av dessa var 998 miljarder (motsvarande 53 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 120531

>>Till statistiken

Vid frågor, kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr
nettosparandet i fonder 2012 jan-maj

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan