Fondbolagens förening
vidgar medlemskapet

[2012-02-01] Fondbolagens förening vidgar medlemskapet i föreningen till att även omfatta kapitalförvaltare med uppdrag att förvalta fonder. Dessutom införs associerat medlemskap för bolag med anknytning till fondbranschen. Det beslutades vid en extra stämma i Fondbolagens förening på onsdagen.

Fondbolagens förening bildades 1979 för att främja fondverksamheten i Sverige. Redan då var det inskrivet i stadgarna att föreningen ska tillvarata både spararnas och fondbolagens intressen. Föreningen har i dag 38 fondbolag som medlemmar, vilket är det högsta antalet någonsin. Bland medlemsbolagen finns såväl bankers som försäkringsbolags fondbolag, liksom fristående fondbolag, svenska såväl som utländska. Gemensamt är att alla verkar på den svenska marknaden.  

Nu vidgar föreningen medlemsbasen till att även omfatta kapitalförvaltare som förvaltar fonder utan att vara fondbolag.

Dessutom införs associerat medlemskap för bolag med anknytning till fondbranschen, men som inte är vare sig fondbolag eller kapitalförvaltare. Det kan röra sig om olika distributörer av fonder såsom fondtorg och även revisionsbyråer, advokatbyråer, systemleverantörer och fondadministratörer. Som associerad medlem får man tillgång till ett brett nätverk, kompetens, seminarier, publikationer, information och utredningar.

”Fondbolagens förening är en samlad röst för fondbranschen. Med fler medlemsbolag, ordinarie såväl som associerade, blir vår röst ännu starkare. Samtidigt vill jag betona att föreningens syfte att värna fondspararnas intressen fortsätter att vara detsamma. Medlemskap i Fondbolagens förening ska ses som en kvalitetsstämpel”, säger Fondbolagens förenings ordförande Thomas Eriksson.

 

För frågor eller kommentarer kontakta:

Thomas Eriksson, ordförande i Fondbolagens förening
070-540 83 70

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan