Fondspararna valde aktiefonder i januari

[2012-02-10] Det totala nettosparandet i fonder under januari månad uppgick till 1,6 miljarder kronor. Fondspararna nettoköpte aktiefonder för 13,9 miljarder kronor medan man nettosålde räntefonder för 11,3 miljarder. Uppgången på aktiemarknaderna bidrog till att fondförmögenheten ökade till ca 1 900 miljarder kronor vid utgången av januari.

Nettosparandet under januari månad gick till aktiefonder medan räntefonderna uppvisade nettouttag. Insättningarna i aktiefonder fördelades över de flesta placeringsinriktningar medan uttagen från räntefonder främst kom från penningmarknadsfonder (korta räntefonder), 7,6 mdkr. Uttagen från obligationsfonder uppgick till 3,7 miljarder kronor.

 Nettosparandet i fonder januari 2012 

”Efter ett dystert 2011 vände aktiemarknaden upp igen i januari och så även sparandet i aktiefonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson. Den ekonomiska utvecklingen är fortfarande oviss på många håll i världen, inte minst i Europa, men det ser ljusare ut nu än i höstas. Det är ändå på sin plats att påpeka, efter den kraftiga uppgången på aktiemarknaderna i januari, att sparande i aktiefonder bör ses på lång sikt”.

Av det totala nettosparandet i aktiefonder på 13,9 miljarder gick största delen till Sverigefonder, 3 mdkr, och till fonder som placerar på tillväxtmarknader (andra marknader) 3 mdkr. Även Nordamerika- och Asienfonder uppvisade ett relativt högt nettosparande, 1,7 respektive 1,5 miljarder kronor medan Sverige/Globalfonder som enda fondtyp uppvisade ett svagt nettouttag. Noterbart är också att en stor andel, 5,8 miljarder, av nettosparandet i aktiefonder gick till indexfonder.

Aktiefonder januari 2012

Stockholmsbörsen steg med 5,8 procent (inklusive utdelningar) under januari månad.

Fondförmögenheten ökade med 76 miljarder under januari och uppgick till 1 896 miljarder kronor vid slutet av månaden.

 

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening

08-506 988 01 /  0709-50 38 60

pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker

08-506 988 03  /  0733-12 55 77

fredrik.pettersson@fondbolagen.se

>>Till statistiken 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan