Fondspararna valde obligationsfonder i augusti

[2012-09-11] I augusti gjordes nettoinsättningar i obligationsfonder, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Exklusive sparandet till premiepensionen uppgick det totala nettosparadet i fonder till 2 miljarder kronor under månaden.

Inklusive premiepensionen uppvisades ett nettouttag från fonder på 0,8 miljarder i augusti. Obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 2,5 mdkr, medan penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterade ett nettoutflöde på 1,2 mdkr. Även blandfonder och aktiefonder uppvisade nettouttag på 0,8 respektive 0,6 mdkr. Det bör dock beaktas att statistiken för närvarande inte fullt ut täcker in de relativt stora inflödena i fond-i-fonder inom premiepensionssystemet som varit en följd av att de så kallade förvaltarbolagen anpassat sig till reglerna som ska förhindra massfondbyten. Detta påverkar framförallt statistiken för blandfonder, som exklusive premiepensionen uppvisar nettoinsättningar på 1,3 mdkr i augusti, och för aktiefonder som noterar ett nettoinflöde på 0,1 mdkr, i stället för ett utflöde på 0,6 mdkr, när premiepensionen exkluderas. 

Nettosparande i fonder 2012 aug 

”Det stora intresset för obligationsfonder avser bland annat fonder med företagsobligationer, vilket allt fler fondbolag har börjat erbjuda spararna i sina fondutbud”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening.

I augusti noterade Sverigefonder och Globalfonder relativt stora nettoinsättningar, samtidigt som kategorin ”Sverige & Global” (det vill säga fonder som placerar både i Sverige och globalt) hade nettouttag. Inom denna kategori återfinns de gamla allemansfonderna.  

Värt att beakta är också att indexfonder hittills i år haft stora nettoinsättningar.

Nettosparande i aktiefonder 2012 aug 

I augusti minskade värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) med omkring 2 procent. Under inledningen av september har dock börsutvecklingen varit positiv.

Den totala fondförmögenheten minskade under augusti från 1 935 till 1 922 miljarder kronor. Vid månadsskiftet var drygt 1 000 miljarder (motsvarande 52 procent av den totala fondförmögenheten) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 120831

Till Statistiken

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

Nettosparande i fonder 2012 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC

Skriv ut Tipsa om den här sidan