Fortsatt stort intresse för aktiefonder i februari

[2012-03-09] I februari uppgick nettosparandet i fonder till totalt 5,4 miljarder kronor. Liksom i januari var intresset för aktiefonder mycket stort, med ett nettoinflöde på 12,4 mdkr. Nettoinsättningarna liksom den fortsatta uppgången på aktiemarknaden bidrog till att den totala fondförmögenheten under februari ökade till omkring 1 960 miljarder kronor.

Nettosparandet i fonder uppgick under februari månad till totalt 5,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 12,4 mdkr och blandfonder hade nettoinsättningar på 1,2 mdkr. För penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterades däremot ett nettouttag på 7,4 miljarder. Även hedgefonder uppvisade nettoutflöden på 0,9 mdkr i februari.

Hittills i år har 6,4 miljarder kronor nettosparats i fonder. Aktiefonder har under årets två första månader uppvisat ett nettoinflöde på hela 25,7 mdkr.

Nettosparande i fonder 2012 feb 

”Den starka börsuppgången i januari och februari märks tydligt i intresset för aktiefonder som fått ett nysparande netto på över 25 miljarder under dessa månader. Det är förstås ett tecken på ökad optimism. Jag vill dock påminna om att aktieplaceringar ska ses långsiktigt och att man alltid måste vara beredd på att värdet både kan öka och minska”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under månaden med 6,3 procent.

I princip samtliga aktiefondkategorier noterade nettoinflöden i februari. Störst var nettoinsättningarna i fonder som placerar på tillväxtmarknader och i Sverigefonder. Även Global- och Östeuropafonder uppvisade stora nettoinflöden under månaden. Endast Branschfonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt hade nettouttag.

Nettosparande i aktiefonder 2012 feb 

Fondförmögenheten ökade med 62 miljarder under februari och uppgick vid slutet av månaden till 1 958 miljarder kronor. Det är den högsta noteringen sedan rekordnivån i maj 2011 (1 970 mdkr). Av den totala fondförmögenheten var 1 077 mdkr (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 120229 

>>Till statistiken

 

 

Vid frågor kontakta:
Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Skriv ut Tipsa om den här sidan