Fortsatt stort intresse för räntefonder i juni

[2012-07-10] I juni var insättningarna i fonder ungefär lika stora som uttagen. Räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan uttag gjordes från aktiefonder. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången månaden till 1 895 mdkr.

Under juni präglades världens aktiemarknader av fortsatt osäkerhet och aktiefonder noterade ett nettoutflöde på 10,6 miljarder kronor. Däremot gjordes insättningar i räntefonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 5,6 mdkr och i Obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 4,8 mdkr. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 0,4 mdkr, medan hedgefonder och övriga fonder uppvisade nettouttag på 0,3 respektive 0,1 mdkr. Sammanlagt resulterade detta i ett totalt nettoutflöde från fonder på 0,3 miljarder kronor i juni.

Under det första halvåret 2012 har totalt 11,8 miljarder kronor nettosparats i fonder. Det största inflödet har hittills i år tillfallit obligationsfonder, men även aktiefonder och blandfonder har uppvisat nettoinsättningar.    

I juni präglades aktiemarknaden av fortsatt oro. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg dock under månaden med omkring 3 procent till följd av en kraftig återhämtning under de sista dagarna av juni.

Aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på närmare 11 miljarder kronor i juni och uttag gjordes från samtliga aktiefondkategorier. Störst var nettoutflödet från Sverigefonder och Nordamerikafonder. 

Den totala fondförmögenheten ökade marginellt under juni och uppgick vid utgången av månaden till 1 895 miljarder kronor. Av dessa var 988 miljarder (motsvarande 52 procent) placerade i aktiefonder.

Till statistiken

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan