Ökat intresse för fondsparade i juli

[2012-08-10] Under juli månad nettosparades 2,3 miljarder kronor i fonder. Sparadet var jämnt fördelat mellan aktiefonder och obligationsfonder medan blandfonder och penningmarknadsfonder uppvisade svaga nettouttag.

Efter två månader med nettouttag var nettosparandet i fonder åter positivt i juli. 2,3 miljarder nettosparades varav 1,6 miljarder gick till obligationsfonder och 1,5 miljarder till aktiefonder. Fondspararna tog däremot ut från penningmarknadsfonder, 0,4 miljarder, och från blandfonder, 0,2 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder 2012 juli 

Hittills i år har 14 miljarder kronor nettosparats, varav 11 miljarder har gått till obligationsfonder.

”Under semestermånaden juli har Stockholmsbörsen ökat i värde och det blev nettoinsättningar i fonder, särskilt Sverigefonder. Samtidigt är oron på finansmarknaden inte över och som alltid vill jag betona vikten av långsiktighet vid sparande i aktiefonder” säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening.
Statistiken för fondtypen Sverige & Global visar nettouttag såväl i juli som sett till hela året. I denna fondtyp finns de tidigare allemansfonderna med många äldre sparare som nu gör uttag. Den kritiserade inlåsningseffekten håller därmed på att låsas upp.”

Det totala nettosparandet i aktiefonder uppgick till 1,5 miljarder kronor. Största inflödet uppvisade Sverigefonder, 1,7 miljarder, medan uttagen var störst från tillväxtmarknadsfonder (andra marknader).

Nettosparande i aktiefonder 2012 juli 

Under juli månad steg Stockholmsbörsen (inkl. utdelningar) med 4,2 procent.

Den totala fondförmögenheten ökade under juli och uppgick vid utgången av månaden till 1 927 miljarder kronor. Av dessa var 1 009 miljarder (motsvarande 52 procent) placerade i aktiefonder.  

Fondförmögenhet 120731

>>Till statistiken

För kommentarer kontakta:
Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

Skriv ut Tipsa om den här sidan