2013 inleddes med stora insättningar i fonder

[2013-02-11] I januari uppgick det totala nettosparandet i fonder till 8,2 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder och blandfonder, medan obligationsfonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 115 miljarder kronor.

Nettosparadet i fonder uppgick under januari månad till totalt 8,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 9,7 miljarder och i blandfonder nettosparades 3,4 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från obligationsfonder (långa räntefonder) på 6,1 miljarder.

Nettosparande i fonder 2013 januari 

”I januari gjordes relativt stora uttag från obligationsfonder, vilket kan tolkas som en oro för höjda räntor framöver”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

”Intresset för aktiefonder som vi såg i december fortsatte i januari. Stockholmsbörsens uppgång har troligtvis påverkat nettosparandet. Vi vill dock passa på att påminna om att sparande i aktiefonder alltid bör ses på lång sikt.”

Under januari var utvecklingen på aktiemarknaden positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 5,5 procent. Aktiefonder noterade totalt nettoinsättningar på närmare 10 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondkategorier uppvisade nettoinflöden. Störst var nettoinsättningarna i Globalfonder och Sverigefonder.

Nettosparande i aktiefonder 2013 januari 

Den totala fondförmögenheten ökade under januari med 66 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 115 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 145 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

 Nettosparande i fonder 2013 januari

>>Till Statistiken 

För kommentarer kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC

Skriv ut Tipsa om den här sidan