8 miljarder nettosparades
i fonder i juli

[2013-08-12] I juli nysparades totalt 8 miljarder kronor netto i fonder. Sparandet präglades av uppgången på aktiemarknaderna och den största delen, 5 miljarder, gick till aktiefonder. Även blandfonder och obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar medan det var uttag från penningmarknadsfonder. Fondförmögenheten ökade under månaden och uppgick till 2 299 miljarder vid slutet av juli, vilket är den högsta förmögenheten någonsin.

Under juli månad uppgick nettosparadet i fonder till totalt 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 5,1 miljarder och i obligations- respektive blandfonder nettosparades 3,1 respektive 0,3 miljarder. Däremot gjordes uttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 0,9 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 55,9 miljarder kronor nyparats i fonder netto.

Nettosparande i fonder 2013, mdkr 

De aktiva spararna i juli har velat vara med om uppgången på aktiemarknaden. Intresset för tillväxtmarknader var fortsatt lågt men det ska bli intressant att se vad som händer på dessa marknader framöver", säger Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening.
"Som alltid ska sparande i aktier ses på lång sikt.”

Under juli präglades världens aktiemarknader av uppgång. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 7 procent.

Aktiefonder noterade ett totalt nettoinflöde på 5,1 miljarder kronor. De största insättningarna gjordes i Nordamerika-, global- och Sverigefonder. Tillväxtmarknaderna uppvisade nettouttag under juli månad, om än på en låg nivå.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 19 miljarder. De största inflödena har tillfallit globalfonder, följt av Nordamerikafonder och Sverigefonder.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2013 Den totala fondförmögenheten ökade under juli med cirka 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 299 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 254 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet mdkr 

Mer statistik samt historiska data finns här på www.fondbolagen.se.

 

För kommentarer kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Pia Nilsson, Fondbolagens förening
08-506 988 00
pia.nilsson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr

 Nettosparandet i fonder 2013

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan