Blandfonder populärast i mars

[2013-04-10] I mars uppgick det totala nettosparandet i fonder till 3,5 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i blandfonder och aktiefonder, medan obligationsfonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 180 miljarder kronor.

Nettosparadet i fonder uppgick under mars månad till totalt 3,5 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,4 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,5 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade ett nettoinflöde på 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från obligationsfonder (långa räntefonder) på 3,1 miljarder.

Hittills under 2013 har totalt 26,5 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav 18,3 miljarder har placerats i aktiefonder.

 

Det stora intresset för blandfonder i mars kan bland annat bero på önskemål om fonder med stor riskspridning, men också på att insättningar gjorts till tjänstepension där denna fondtyp är vanlig”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Särskilt intressant att konstatera för första kvartalet är det stora intresset för aktiefonder där Sverigefonder står för hälften, nästan 10 miljarder kronor i nettoinsättningar. Även fonder som placerar i Norden, Nordamerika och globalt har efterfrågats medan tillväxtmarknadsfonder haft nettouttag som dock måste ses som marginella med tanke på senaste årens stora intresse för dessa fonder. Som alltid vill jag påminna om att aktiefonder ska ses långsiktigt och att man måste vara försiktig med slutsatser utifrån månads- och kvartalssiffror.”

Under mars var utvecklingen på den globala aktiemarknaden fortsatt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 1 procent. Däremot var värdeutvecklingen på flera tillväxtmarknader mycket svag.

Aktiefonder noterade i mars ett totalt nettoinflöde på 1,5 miljarder kronor. Störst insättningar hade Nordamerikafonder, följt av Sverigefonder, Globalfonder och Japanfonder. Däremot gjordes nettouttag från tillväxtmarknadsfonder, i synnerhet ifrån fonder som placerar i Östeuropa. Under årets första kvartal har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 18,3 miljarder. Av dessa har drygt hälften (9,7 mdkr) placerats i Sverigefonder.

Nettosparande i aktiefonder 2013 mars 

Den totala fondförmögenheten ökade under mars med drygt 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 180 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 184 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 130331

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

>>Till statistiken

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr

Nettosparandet i fonder 2013 jan-mar

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan