Fortsatt stabilt inflöde till fonder i oktober

[2013-11-12] I oktober uppgick det totala nysparandet i fonder till 4,1 miljarder kronor. Blandfonder och aktiefonder hade de största nettoinsättningarna, medan uttag gjordes från penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober och uppgick vid utgången av månaden till 2 389 miljarder, vilket är den högsta notering som uppmätts.

Under oktober månad nettosparades totalt 4,1 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 3,9 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,3 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder på 1,6 respektive 0,3 miljarder.

Hittills i år har totalt 62,8 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav nära 40 miljarder har investerats i blandfonder.

Nettosparande i fonder 2013, mdkr

”Intresset för blandfonder är fortsatt stort, vilket bland annat är en följd av de senaste årens turbulens på finansmarknaden och att fondspararna har ett starkt önskemål om riskspridning”, säger Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening.

Aktiefonder

Även i oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt 2 procent. Aktiefonder noterade i oktober ett totalt nettoinflöde på 1,3 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i Europafonder och Sverigefonder, medan Nordamerikafonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 20 miljarder. De största inflödena har tillfallit globalfonder, Sverigefonder och Nordamerikafonder. Däremot har uttag gjorts från fonder som placerar på tillväxtmarknader, främst från Östeuropafonder.   

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2013

Fondförmögenheten

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 65 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 389 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin. Vid årsskiftet var fondförmögenheten 2 049 miljarder. Ökningen sedan dess förklaras till största del av positiv värdeutveckling, men även av ett mycket högt nysparande hittills i år. Av den totala förmögenheten i oktober var
1 317 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr

Mer statistik samt historiska data finns här: Till statistiken.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01, 0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan