Majoriteten uppskattar att kunna välja själva till premiepensionen

[2013-08-29] 60 procent av svenska folket tycker att det är bra att det finns möjlighet att få välja fonder själv till premiepensionen, medan 30 procent tycker att staten ska ta hand om alltihop. Det visar en färsk Sifo-undersökning. Särskilt stort är intresset bland de yngre. En majoritet av Socialdemokraternas väljare tycker att det är bra att ha möjlighet att välja. Även bland äldre och pensionärer är intresset stort.

Fondbolagens förening har låtit Sifo fråga svenska folket om inställningen till premiepensionen. Svaren har delats upp efter bland annat ålder, kön och partisympatier.

Sifo

Fördelning: Partisympatier

Urvalet är inte tillräckligt för att särredovisa de mindre partierna på ett statistiskt säkerställt vis. Därför särredovisas enbart Moderaterna, Alliansen som helhet och Socialdemokraterna.

Sifo augusti 2013

Som framgår av tabellerna är det de yngre som mest uppskattar möjligheten att ha möjlighet att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. Bland de yngsta finns många som ännu inte har tjänat in till premiepensionen och därmed inte heller har kunnat göra något val. För pensionärerna spelar premiepensionen en mindre roll och de som är över 75 år berörs inte alls. Trots det är andelen som tycker att det är bra med möjligheten till eget val hög även i dessa grupper.

”Undersökningen genomfördes precis före Stefan Löfvens utspel om att slopa premiepensionen. Samtidigt gjorde uttalandet att undersökningsresultatet blev lite extra intressant. En majoritet av dem som i dag skulle rösta på Socialdemokraterna säger att de tycker att det är bra att ha möjlighet att få välja fonder själva till premiepensionen och har också gjort detta”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Urvalet medger inte särredovisning på detaljnivå av resultatet baserat på facklig tillhörighet. Det framgår dock tydligt att det bland LO:s och TCO:s medlemmar finns en kraftig majoritet som uppskattar möjligheten att få välja själva. I den kategori som definieras som arbetare bland de tillfrågade är det hela sju av tio som är positiva till möjligheten att få välja själva till premiepensionen.

Sifo-undersökningen genomfördes under veckan 14-20 augusti 2013 i form av en telefonundersökning med ett slumpmässigt urval till svenska folket i åldrarna 18 år och uppåt. Totalt genomfördes 976 intervjuer.

 

För kommentarer, kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
Tel: 0709-50 38 60, 08-506 988 00
pia.nilsson@fondbolagen.se

Informationschef:
Åsa Drakenberg
Mobil: 0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

Ytterligare läsning:

Stefan Löfven felinformerad om premiepensionen (Pressmeddelande 26/8 2013)
PM med fakta och myter om premiepensionen

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan