Ny styrelse och nya medlemsbolag i Fondbolagens förening

[2013-05-22] Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, omvaldes till ordförande i Fondbolagens förening för ytterligare ett år vid föreningens stämma. Föreningens nya styrelse består nu till mer än hälften av kvinnliga ledamöter. Två nya medlemsbolag beviljades medlemskap i Fondbolagens förening.

Vid Fondbolagens förenings stämma den 22 maj valdes en ny styrelse för föreningen. Tre nya ledamöter valdes in. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande i Fondbolagens förening, kommenterar vad hon tycker är viktigast för föreningen framöver.

”Föreningen ska i sitt arbete alltid utgå ifrån spararnas intressen och verka för en sund bransch på en marknad där konkurrensen fungerar väl. Det är viktigt både för spararna och för fondbolagen att konkurrens sker på lika villkor både på den svenska marknaden och internationellt. Jag kommer att fortsätta verka för detta som ordförande i en mycket aktiv förening. Sparande är viktigt både för hushållens välfärd, företagens finansieringsmöjligheter och för samhället i stort. Fonder kan erbjuda mångfald och tillgodose olika önskemål, men främst vill jag betona långsiktighet, inte minst för pensionssparare, och med siktet inställt på hållbara och ansvarsfulla investeringar”, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Fondbolagens förening har också glädjen att välkomna två nya medlemsbolag. Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades att bevilja M & G International Investments medlemskap i föreningen och att bevilja KPMG associerat medlemskap.

Fondbolagens förenings styrelse:

Ordförande:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning             omval

Vice ordförande:
Peter Branner, SEB Fonder                                                                             omval

Övriga ordinarie ledamöter:
Per Wennberg, Skagen Fonder                                                                             omval
Johan Wigh, East Capital Asset Management                                                   omval
Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder                                                          omval
Liza Jonson, SPP Fonder                                                                                      omval
Tomas Hedberg, Swedbank Robur                                                                      nyval
Javiera Ragnartz, Handelsbanken Fonder                                                         nyval
Maria Rengefors, Nordea Fonder                                                                          nyval

Vid frågor kontakta:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande i Fondbolagens förening
073-964 29 57

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M& G International Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan