12 miljarder till fonder
i februari

[2014-03-10] Under februari uppgick det totala nettosparandet i fonder till 12 miljarder kronor. De flesta fondtyperna hade insättningar och störst nysparande uppvisade obligationsfonder med 6,4 miljarder följt av blandfonder med 4,3 miljarder kronor. Fondförmögenheten ökade under månaden med ca 90 miljarder kronor till en ny högstanivå på 2 535 miljarder.

Nettosparandet i fonder uppgick under februari månad till totalt 11,9 miljarder kronor. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 6,4 miljarder, varav 2,7 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Även blandfonder och aktiefonder hade nettoinflöden under månaden på 4,3 respektive 1,8 miljarder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 0,1 miljarder.

Av nettoinflödet i blandfonder placerades 0,6 miljarder i generationsfonder.

”Året har startat med två månader med mycket högt fondsparande. För aktiefonder var skillnaderna stora med stort nysparande i globalfonder och branschfonder medan fortsatt osäkerhet på tillväxtmarknader bidrog till uttag ur fonder på dessa marknader”,
säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv, förutom på några tillväxtmarknader såsom Ryssland och Latinamerika. Efter en nedgång i slutet av januari steg värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) under månaden med 6 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 1,8 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i branschfonder och i aktiefonder som placerar på traditionella aktiemarknader, främst globalfonder och Europafonder. Däremot gjordes det under månaden fortsatt uttag ifrån tillväxtmarknadsfonder.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2014

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med ca 90 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 535 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 409 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet mdkr

Fördjupad statistik

Mer statistik samt historiska data finns här. 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan