7 nya miljarder
till fonder i mars

[2014-04-10] I mars uppgick det totala nysparandet i fonder till 6,9 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i räntefonder och blandfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till rekordhöga 2 559 miljarder.

Nettosparandet i fonder uppgick under mars månad till totalt 6,9 miljarder kronor. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 5,7 miljarder, varav 3,3 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 3,8 miljarder, av vilka 0,6 miljarder placerades i generationsfonder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och kategorin övriga fonder hade nettoinsättningar under mars på 3,4 respektive 2,6 miljarder. Däremot gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,5 miljarder under en månad som präglades av oro på aktiemarknaden.

Under det första kvartalet 2014 har totalt 29,8 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav hälften har tillfallit obligationsfonder och i första hand företagsobligationsfonder.

 Nettosparande i fonder

I oroliga tider gör aktiva fondsparare omfördelningar från aktie- till ränteplaceringar, och det är vad vi sett under den senaste månaden främst som en följd av situationen i Ryssland och Ukraina. Som helhet är nysparandet i fonder fortsatt starkt”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Under mars var utvecklingen på världens aktiemarknader turbulent, inte minst till följd av oroligheterna i Ryssland och Ukraina. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg dock totalt sett under månaden med knappt 1 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 8,5 miljarder kronor och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Globalfonder utgjorde undantaget efter att ha uppvisat nettoinsättningar på 0,4 miljarder i mars.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med närmare 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 559 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Av den totala förmögenheten var 1 412 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Ekonom
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2014

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan