Äntligen visas fondernas verkliga avkastning i premiepensionssystemet

[2014-05-20] Från och med denna vecka har Pensionsmyndigheten kompletterat informationen på sitt fondtorg med en kolumn som visar premiepensionsfondernas avkastning med hänsyn till den stora rabatt som fondbolagen ger till spararna. Det innebär att spararna kan se och jämföra fonder utifrån fondernas verkliga avkastning i premiepensionssystemet. I samband med detta kommer också Fondkollen-appen att övergå till att visa samma information.

I de fonder du har till premiepensionen betalar du i genomsnitt bara en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Det beror på att fondbolagen ger stora rabatter i premiepensionssystemet, vilket ger pensionsspararna högre avkastning. Hittills har dock fondernas avkastning på Pensionsmyndighetens fondtorg visats helt utan hänsyn till dessa rabatter. Det är därför glädjande att Pensionsmyndigheten nu kompletterar informationen på sitt fondtorg med den nya kolumnen.

”Att visa premiepensionsfondernas avkastning med hänsyn tagen till fondbolagens stora avgiftsrabatter är något som Fondbolagens förening har efterfrågat i många år, eftersom det gör att jämförelser mellan fondernas avkastning blir mer rättvis. Avkastningen efter rabatt är ju den avkastning som spararna faktiskt har fått. Därför är det den här kolumnen som borde vara den första som spararna ser, vilket inte ännu är fallet”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Här finns den nya kolumnen i Pensionsmyndighetens fondtorg som visar värdeutveckling efter rabatt, snitt fem år:

Den nya kolumnen i premiepensionssystemet

I samband med Pensionsmyndighetens uppdatering kommer Fondbolagens förening att visa samma information i Fondkollen-appen. I Fondkollen-appen kan du samla och jämföra fonder du har och fonder du är nyfiken på både för premiepensionen och det privata fondsparandet.

I genomsnitt återbetalar fondbolagen två tredjedelar av fondernas avgift till spararna. Det innebär att den genomsnittliga avgiften i premiepensionssystemet uppgår till 0,3 procent efter en rabatt på 0,6 procent. I dessa siffror ingår dock AP7 Såfa, som inte ger rabatt. När man räknar bort AP7 Såfa uppgår den genomsnittliga avgiften till 0,39 procent efter en rabatt på närmare 0,9 procent för de privata fonderna. På 30 års sikt betyder 0,9 procent i extra avkastning varje år att premiepensionen blir 30 procent högre.

För enskilda fonder och dess sparare kan rabatten spela ännu större roll. Exempelvis finns det fonder som har en avgift utanför premiepensionssystemet på omkring 2,5 procent, men som inom systemet enbart har en avgift på 0,4 procent. Dessa fonder ger följdakligen en värdeutveckling som är drygt 2 procentenheter bättre per år när hänsyn tas till rabatten. Störst är skillnaden för populära tillväxmarknadsfonder där det kan handla om så mycket som 3 procentenheter i extra avkastning per år.

Avkastning före och efter rabatt för de största fonderna i olika kategorier,
% per år:
Avkastning per år före och efter rabatt för de största fonderna i premiepensionssystemet 

Så fungerar rabatten i premiepensionssystemet

Alla aktie- och blandfonder med en avgift högre än 0,15 procent, och räntefonder med en avgift högre än 0,10 procent, ger rabatt. Rabattens storlek avgörs av fondbolagets popularitet i systemet och av fondens ordinarie avgift. Större fond och högre avgift ger högre rabatt.

Rabatten betalas ut till premiepensionsspararnas konton av myndigheten en gång per år. Pengarna fördelas enligt den aktuella fördelningen av fonder på varje konto.

Rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur står för all kontakt med spararna och administration.

Fondkollen-appen

Appen hittar du här: www.fondkollen.se/jamfor/app

 

Vid frågor kontakta gärna:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Hanna Helgesson, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-898 80 00
hanna.helgesson@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan