Extremt stort nysparande
i fonder under april

[2014-05-12] I april uppgick det totala nysparandet i fonder till 26 miljarder kronor. Det utgör det största nettoinflödet, exklusive premiepensionsavsättningar, någonsin under en enskild månad. Samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar och störst var intresset för obligationsfonder.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 617 miljarder.

Nysparandet i fonder uppgick under april månad till totalt 26 miljarder kronor. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 13,5 miljarder, varav 2,4 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Aktiefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 6,5 respektive 5,2 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade nettoinsättningar under april på 0,6 miljarder.

Hittills i år har totalt 55,7 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt hälften (28,4 mdkr) har tillfallit obligationsfonder.

Nettosparande i fonder 2014

”Det var ett överraskande stort nysparande i fonder i april, främst i obligationsfonder, men även i aktie- och blandfonder. April är en månad med stora placeringar till tjänstepension och det verkar som om även institutionella förvaltare har valt fonder i stor utsträckning. Den stora placeringen i obligationsfonder kan tyda på ett önskemål om tryggare investeringar samt en förväntan om sänkt ränta”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Under april var utvecklingen på den globala aktiemarknaden positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt 2 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,5 miljarder kronor. I första hand gjordes insättningar i globalfonder, Sverigefonder och Nordamerikafonder, medan främst branschfonder och Rysslandsfonder uppvisade nettouttag.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 617 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Av den totala förmögenheten var 1 441 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns i Excel-filerna via denna länk: www.fondbolagen.se.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Ekonom
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Nettosparandet i fonder 2014

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan