Förslag till ett ännu bättre premiepensionssystem

[2014-04-11] Fondbolagens förening har skickat ett brev till pensionspolitikerna och Pensionsmyndigheten. Till detta har också en ny faktarapport bifogats.

Brev och faktarapport finns här.

Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson ger här en kommentar:

”I brevet framförs att föreningen är öppen för en diskussion om en årsavgift per fond för en sund styrning av fondutbudet. Förslaget ska ses som ett bidrag till fortsatt utvecklingsarbete. Vi tycker att premiepensionen med ett öppet fondtorg har visat sig fungera väl med en konkurrens som gynnar spararna.  Vi önskar fortsatt fritt val för spararna och ett utbud av fonder som bygger på konkurrens på lika villkor. Premiepensionen har i genomsnitt tills nu gett en årsavkastning på 5,1 procent, att jämföra med 2,4 procent för inkomstpensionen. Alla som tar del av fakta ser att premiepensionen är mycket värdefull för spararna.

Premiepensionen är särskilt värdefull för den unga generationen. De uppskattar också möjligheten att få göra ett eget val, det visar de undersökningar vi genomför. I rapporten visas också värdet av premiepensionen för låginkomsttagare med garantipension.”

För ytterligare kommentarer finns Pia Nilsson tillgänglig på telefon:
08-506 988 01 /  0709-50 38 60

Skriv ut Tipsa om den här sidan