Fortsatt mycket stort nysparande i fonder under maj

[2014-06-10] I maj uppgick det totala nysparandet i fonder till 13,3 miljarder kronor och störst nettoinsättningar hade blandfonder, obligationsfonder och aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 95 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 2 712 miljarder.

Nysparandet i fonder uppgick under maj månad till totalt 13,3 miljarder kronor. Av detta utgör omkring 3 miljarder utbetalda fondavgiftsrabatter till premiepensionsspararna. Aktiefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,2 respektive 5,4 miljarder. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 4,8 miljarder, varav 2,1 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Även hedgefonder uppvisade nettoinsättningar på 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 1,9 miljarder.

Hittills i år har totalt 69 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt 33 miljarder har tillfallit obligationsfonder.

 

”Nysparandet i fonder har i år varit större än någonsin tidigare och intresset fortsatte i maj. Stockholmsbörsen visade uppgång, Rysslandsfonder hade en kraftig återhämtning och den låga räntan gör att fondsparande är överlägset andra sparalternativ”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på den globala aktiemarknaden positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 4 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på drygt 4 miljarder kronor och i första hand gjordes insättningar i Sverigefonder, globalfonder och Nordenfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 95 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 712 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Av den totala förmögenheten var 1 510 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Ekonom
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

>>Till Statistiken 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan