Fortsatt stort nysparande
i fonder under september

[2014-10-10] Det stora intresset för fonder fortsatte även i september. Totalt nysparades drygt 9 miljarder kronor under månaden. Störst var nettoinsättningarna i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Hittills i år har hela 112 miljarder kronor nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade marginellt under september och uppgick vid utgången av månaden till den nya högstanivån 2 817 miljarder.

Nysparandet i fonder uppgick under september månad till totalt 9,1 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar hade blandfonder med 6,8 miljarder, följt av obligationsfonder (långa räntefonder) med 4,5 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 0,6 miljarder i september. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 2,9 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 112 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt hälften (57 mdkr) har tillfallit obligationsfonder.

”Samtidigt som vi gläds åt det stora nysparandet i fonder kan vi också i fondsiffrorna se att oron i världen slår igenom. Det märks genom att det är uttag ur aktiefonder. Spararna önskar riskspridning i sitt nysparande och väljer i första hand blandfonder och obligationsfonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Konflikter i Mellanöstern, grova övergrepp från extremiströrelsen IS, ebolaepidemin och Ryssland-Ukrainaläget är förstås frågor som i första hand är mycket allvarliga sett ur ett mänskligt perspektiv”, säger Pia Nilsson.

Aktiefonder

I september var utvecklingen på den globala aktiemarknaden fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk dock under månaden med 0,2 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på 2,9 miljarder kronor. Främst gjordes nettouttag från Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder Nordamerikafonder och branschfonder uppvisade nettoinsättningar i september.  

Fondförmögenheten

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade marginellt under september och uppgick vid utgången av månaden till 2 817 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills har uppmätts. Av den totala fondförmögenheten var 1 547 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik - inklusive företagsobligationsfonder

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns i Excel-filerna på www.fondbolagen.se.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan