Halvårsrapport: Rekordhöga 81 miljarder har nysparats i fonder under det första halvåret

[2014-07-10] Liksom tidigare i år var intresset för fonder mycket stort i juni. Nysparandet uppgick, under månaden, till totalt 12 miljarder kronor och störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Insättningarna i juni bidrog också till att det totala nysparandet under första halvåret kan summeras till hela 81 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade i juni med närmare 40 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 2 750 miljarder.

Denna rapport omfattar halvårsperioden januari-juni 2014. Statistiken för juli finns här.

Nysparandet i fonder uppgick under juni månad till totalt 12,1 miljarder kronor. I obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 7,3 miljarder, varav 2,9 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Även blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder)uppvisade nettoinsättningar på 4,4 respektive 0,7 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 0,5 miljarder.

Hittills i år har totalt 81,1 miljarder kronor nettosparats i fonder, vilket utgör det största inflödet någonsin under ett första halvår. Av det totala nysparandet har omkring hälften (40,5 mdkr) tillfallit obligationsfonder.

”Nysparandet i fonder har hittills i år varit extremt stort. En förklaring är att den låga räntenivån gjort andra sparalternativ mindre attraktiva. I första hand har spararna valt obligationsfonder och blandfonder”, säger Fredrik Hård, Fondbolagens förening.  

Aktiefonder har hittills i år uppvisat relativt blygsamma nettoinsättningar på totalt 5,4 miljarder. De största inflödena har under halvåret tillfallit globalfonder följt av Europafonder och Sverigefonder. Uttag har däremot gjorts ifrån tillväxtmarknadsfonder, främst från Rysslandsfonder och Östeuropafonder.   

I juni var utvecklingen på den globala aktiemarknaden fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk dock under månaden med drygt 1 procent och aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på 0,5 miljarder kronor. I första hand gjordes uttag från fonder som placerar i Sverige och globalt samt i Kina. Andra tillväxtmarknadsfonder uppvisade däremot nettoinsättningar under juni.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juni med närmare 40 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 750 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Av den totala förmögenheten var 1 528 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

 

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan