Över 100 miljarder till fonder hittills i år

[2014-09-10] Även i augusti var intresset för fonder fortsatt stort hos de svenska fondspararna. Totalt nysparades 7,1 miljarder kronor under månaden. Störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Hittills i år har hela 103 miljarder kronor nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 30 miljarder i augusti och uppgick vid slutet av månaden till den nya högstanivån 2 811 miljarder.

Under augusti nettosparades 7,1 miljarder kronor i fonder. Mest nettosparades i obligationsfonder, 5 miljarder kronor, följt av blandfonder med 3,5 mdkr. Däremot var det mindre utflöden ur aktiefonder och penningmarknadsfonder på 0,8 miljarder kronor ur vardera.

Nettosparande i fonder 2014, mdkr

”Lägre risk och god riskspridning fortsätter att vara fondspararnas ledstjärnor under 2014”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

”Troligtvis är det sjunkande räntor och internationell oro som har påverkat spararnas fondval hittills i år”. 

Aktiefonder – fortsatt positiv utveckling på världens börser

I augusti var utvecklingen på de globala aktiemarknaderna fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden marginellt, 0,6 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettouttag på 0,8 miljarder kronor. Framför allt sålde spararna Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder och fonder som investerar i Asien och på andra tillväxtmarknader uppvisade nettoinflöden.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2014

Fondförmögenheten nådde ny högstanivå

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti med ca 30 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 811 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills har uppmätts. Vid årsskiftet uppgick fondförmögenheten till 2 481 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten i augusti var 1 559 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr

Mer statistik, inklusive t ex generationsfonder och företagsobligationsfonder, samt historiska data finns i Excel-filerna på den här sidan.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan