Stora uttag från aktiefonder efter börsturbulens i oktober

[2014-11-10] Oktober präglades av stor oro på världens aktiemarknader och aktiefonder noterade under månaden ett nettoutflöde på 15,7 miljarder kronor. Totalt gjordes nettouttag från fonder på 2,5 miljarder, efter att insättningar framförallt skett i blandfonder och obligationsfonder. Trots börsoron steg värdet på aktiemarknaden i oktober och den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 44 miljarder kronor. Vid utgången av oktober uppgick fondförmögenheten till den nya högstanivån 2 861 miljarder.

I oktober gjordes nettouttag från fonder på totalt 2,5 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade, som en följd av månadens börsoro, ett nettoutflöde på 15,7 miljarder. Nettoinsättningar gjordes däremot i blandfonder, 6,4 mdkr, och obligationsfonder, 5,1 mdkr. Även penningmarknadsfonder uppvisade nettoinsättningar på 1,6 miljarder under oktober månad.   

Hittills i år har totalt 109 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav den absoluta merparten, 62 respektive 45 mdkr, har tillfallit obligationsfonder och blandfonder.

Nettosparande okt-14 

”Turbulensen på börsen i oktober ledde till att aktiva fondsparare gjorde stora uttag från aktiefonder. Det motsvarar dock endast 1 procent av den totala fondförmögenheten i aktiefonder så de flesta spararna satt still i båten, vilket också är det klassiska rådet när det gäller sparande med aktier”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

 ”Mer anmärkningsvärt är det stora nysparandet i obligationsfonder och här finns en anledning att påminna om försiktighet. För obligationer är det klassiska rådet att dessa ger god avkastning när räntan sjunker, vilket också har varit fallet detta år. Men, nu är räntan så låg att sannolikheten är mycket liten att den skulle kunna sjunka ännu mer. En tredjedel av årets nysparande i obligationsfonder har dock gått till fonder med företagsobligationer som kan ha möjlighet att ge något högre ränta. Med tanke på osäkerheten är det stora intresset i år för blandfonder lätt att förstå och jag vill framhålla vikten av att ha en god riskspridning i sitt sparande”, säger Pia Nilsson.

I oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader minst sagt turbulent. Kraftiga börsnedgångar under inledningen av månaden följdes därefter av en återhämtning under slutet av månaden. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg totalt sett under oktober med 1,6 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på 15,7 miljarder kronor. Uttag gjordes från samtliga aktiefondkategorier, undantaget Nordamerikafonder, och störst var uttagen från Sverigefonder.

Aktiefonder okt-14 

Obligationsfonder uppvisade i oktober ett totalt nettoinflöde på 5,1 miljarder kronor, av vilket 1,1 miljarder utgjorde nysparande i företagsobligationsfonder. Hittills i år har en tredjedel (20,3 mdkr) av det totala nysparandet i obligationsfonder gått till fonder som investerar i företagsobligationer.

Obligationsfonder okt-14 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med drygt 44 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 861 miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills har uppmätts. Av den totala fondförmögenheten var 1 570 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 2014-10-31

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
0709-50 38 60 / 08-506 988 01
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård
, Ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

nettosparande i fonder jan-okt 2014 

>>Till statistiken

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan