1,7 miljarder till fonder i maj

[2015-06-11] I maj uppgick det totala nysparandet i fonder till 1,7 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 40 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 3 420 miljarder.

Nysparandet i fonder uppgick under maj månad till totalt 1,7 miljarder kronor. Blandfonder hade ett nettoinflöde på 5,2 miljarder kronor och i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) nettosparades 4,5 miljarder. Även hedgefonder och obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 1,1 respektive 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån aktiefonder på 10 miljarder kronor.

Observera att nettosparandet avseende maj inte innehåller ett större fondbolags nettosparande (pga. tekniska problem hos fondbolaget). Detta kommer att revideras vid nästa publiceringstillfälle.

Hittills i år har totalt 62,2 miljarder kronor nysparats i fonder. Av detta har fyra av fem fondkronor (närmare 50 miljarder) investerats i blandfonder.

Nettosparande i fonder maj 2015 

”Intresset för blandfonder var fortsatt stort i maj. Insättningarna i penningmarknadsfonder överraskar däremot något, med tanke på det mycket låga ränteläget, men kan kanske delvis förklaras av vinsthemtagningar från aktiefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 1 procent. Trots detta gjordes nettouttag från aktiefonder på totalt 10 miljarder kronor i maj.  De flesta aktiefondkategorier noterade nettoutflöden och störst var uttagen från Sverigefonder. Globalfonder och Japanfonder utgjorde undantagen som uppvisade nettoinsättningar under månaden.

Nettosparande i aktiefonder 2015 maj 

Obligationsfonder uppvisade i maj ett totalt nysparande på 0,9 miljarder kronor, vilket uteslutande utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Obligationsfonder maj-15  

Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med drygt 40 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 3 420 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 1 966 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 150531 

För kommentarer och information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

>>Till Statistiken 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparande i fonder jan-maj 2015 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan