18 miljarder till fonder i februari

[2015-03-10] Under februari uppgick det totala nysparandet i fonder till 18 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i blandfonder och aktiefonder, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 170 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 3 303 miljarder.

I februari nettosparades totalt 18 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 11,8 miljarder kronor och i aktiefonder nettosparades 8,4 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och hedgefonder hade nettoinflöden på 4,3 respektive 1,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 7,7 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 32,6 miljarder kronor nysparats i fonder.

Nettosparande i fonder feb 2015 

”Intresset för fonder är rekordstort. Nollränta på sparkonto och extrem uppgång på börsen finns bland förklaringarna till den stora efterfrågan av fonder. Störst är intresset för blandfonder vilket visar att spararna önskar riskspridning. Bland aktiefonder kan noteras ökat intresse för Sverigefonder och Europafonder, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket stark och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 8 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 8,4 miljarder kronor och störst insättningar hade Sverigefonder, följt av Europafonder och globalfonder.

Aktiefonder 2015 feb 

Obligationsfonder uppvisade i februari ett totalt nysparande på 4,3 miljarder kronor, av detta utgjorde företagsobligationsfonder drygt 0,2 miljarder.

Obligationsfonder feb-15 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 167 miljarder kronor, varav 18 miljarder utgjordes av nysparande och omkring 150 miljarder av värdeökning. Vid utgången av månaden uppgick den totala fondförmögenheten till rekordhöga 3 303 miljarder, av vilken 1 898 miljarder (motsvarande 57 procent) var placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 150228

För kommentarer kontakta:
Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening (nåbar från kl. 11.00)
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

>>Till Statistiken 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Fondsparandet 2015, jan och feb

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan