6,7 miljarder nettosparades i fonder i juli

[2015-08-10] Efter uttag ur framförallt aktiefonder under juni månad vände spararna tillbaka till fonder under juli månad. Det totala nettosparandet uppgick till 6,7 miljarder och störst inflöde uppvisade aktiefonder och blandfonder medan obligationsfonder uppvisade nettouttag. Värdet på fondsparandet steg med 79 miljarder och uppgick till 3 347 miljarder kronor vid utgången av juli.

Det totala nettosparandet i fonder uppgick till 6,7 miljarder kronor varav den största delen gick till aktiefonder, 3,6 mdkr, och blandfonder, 2,8 mdkr, medan man gjorde uttag ur obligationsfonder (långa räntefonder) på 0,8 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinsättningar på 0,7 miljarder under månaden och även hedgefonder hade nettoinsättningar, 0,4 miljarder kronor.

Nettosparande i aktiefonder 2015 juli 

”Aktiemarknaderna vände upp under juli månad och så gjorde även nettosparandet i fonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. ”Under juli fick aktiefonder störst inflöde men sett över en längre period har spararna visat en mer försiktig inställning till aktiemarknaden och har främst valt blandfonder för sitt nysparande”.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 5 procent.

Totalt under juli uppvisade aktiefonder ett nettoinflöde på 3,6 miljarder kronor. Störst inflöde hade Branschfonder följt av Sverigefonder och Nordamerikafonder. Däremot var det nettouttag ur framförallt Asienfonder och Kinafonder. Hittills i år har dock aktiefonder uppvisat nettouttag på totalt 19 miljarder kronor. 

Aktiefonder 2015 juli 

Obligationsfonder hade i juli ett totalt nettoutflöde på 0,8 miljarder kronor. Uttagen från företagsobligationsfonder uppgick under månaden till 0,2 miljarder. Hittills i år uppvisar dock obligationsfonder nettoinsättningar på 11 miljarder kronor, av vilka 1 miljard har tillfallit företagsobligationsfonder.  

Obligationsfonder jul-15 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 79 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 347 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 1 891 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 150731 

>>Till Statistiken

För information om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparande i aktiefonder 2015 jan-jun 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan