8 nya miljarder till fonder
i mars

[2015-04-10] Under mars uppgick det totala nysparandet i fonder till 7,9 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 50 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till rekordhöga 3 355 miljarder.

I mars nettosparades totalt 7,9 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 12,7 miljarder kronor och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 5,5 miljarder. Även hedgefonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån aktiefonder på 9,3 miljarder och ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 3 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 40,5 miljarder kronor nysparats i fonder. Av detta har närmare 33 miljarder investerats i blandfonder.

Nettosparandet i fonder 2015

”Intresset för fonder var som väntat stort även i mars. Något mer förvånande är uttagen från aktiefonder. Min första tanke är att en del sparare har velat hämta hem vinster efter starten på året med extrem uppgång på börsen. Blandfonder med riskspridning är mycket populära, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I mars var utvecklingen på världens aktiemarknader relativt beskedlig och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg endast marginellt under månaden. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 9,3 miljarder kronor. I första hand gjordes nettouttag från Sverigefonder, Nordamerikafonder och branschfonder. Även kategorin Sverige & Global, som till stor del består av de gamla allemansfonderna, uppvisade fortsatta nettouttag. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i Europafonder och Japanfonder.  

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2015

Obligationsfonder uppvisade i mars ett totalt nysparande på 5,5 miljarder kronor, av detta utgjorde företagsobligationsfonder 1 miljard kronor.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under mars månad med 51 miljarder kronor, varav 8 miljarder utgjordes av nysparande och omkring 43 miljarder av värdeökning. Vid utgången av månaden uppgick den totala fondförmögenheten till rekordhöga 3 355 miljarder, av vilken 1 920 miljarder (motsvarande 57 procent) var placerade i aktiefonder. Uttagen från aktiefonder på 9,3 miljarder i mars motsvarar således cirka 0,5 procent av det totala kapitalet i aktiefonder.

Fondförmögenhet mdkr

>>Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening (nåbar från kl. 11.00)
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparande i fonder 2015

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan