Första steget mot nya regler för rådgivning och provisioner

[2015-01-29] Provisioner i samband med finansiell rådgivning till konsument ska inte tillåtas om det kan vara negativt för spararens intressen. Finansinspektionen ges nu i uppdrag att avgöra vilka ersättningar som ska tillåtas. Det är innebörden i Värdepappersmarknadsutredningens betänkande som överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund på torsdagen.

Exempel på provisioner som inte anses vara i kundens intresse är enligt utredaren så kallade up-front-ersättningar, som utgår som en klumpsumma i samband med kundens investering. Samtidigt ger utredaren utrymme för att oberoende rådgivare ska kunna slussa tillbaka erhållen provision till kunderna för att undvika intressekonflikter, något som en del oberoende rådgivare gör redan i dag.

”Självklart ska inte rådgivning som inte är i spararens intresse vara tillåten. Bra rådgivning ska värnas. Vi är nöjda över att det nu klargörs att provision får ges för distribution av fonder på fondtorg och plattformar. Det behöver vara möjligt för fondbolagen att kunna betala för distribution även i fortsättningen för att alla sparare ska ha tillgång till ett brett utbud av fonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Det är nu Finansinspektionen som ges i uppdrag av utredningen att tolka regelverket och avgöra vilken rådgivning som är i spararnas intresse.

”Finansinspektionen får ett stort ansvar. Vi hoppas att inspektionen genom sin reglering bidrar till att finansiell rådgivning även fortsättningsvis kommer alla till del, även småsparare”, säger Pia Nilsson.

76 procent av Sveriges befolkning sparar i dag i fonder. I en TNS Sifo Prospera-undersökning som föreningen lät göra 2014 svarar 54 procent att de har valt sin fond efter att ha erhållit rådgivning.

En viktig del i utredningen är ett ökat fokus på transparens. Kostnadsinformationen ska bli tydligare och specificera alla ersättningar som en rådgivare erhåller.

”Kraven på transparens har sitt ursprung i EU-direktivet MiFID II och de ställer vi oss bakom. God transparens och en väl fungerande konkurrens är av största värde för konsumenterna och en sund finansmarknad”, säger Pia Nilsson.

Värdepappersmarknadsutredningen ger förslag till hur EU-direktivet MiFID II ska genomföras i svensk rätt. Betänkandet kommer nu att gå ut på remiss. Därefter kommer Finansdepartementet att sammanställa en lagrådsremiss och de nya reglerna ska tillämpas från och med januari 2017. Före det ska Finansinspektionen komma med sitt förslag till föreskrifter för vilka ersättningar som ska vara tillåtna. Först då blir det möjligt att göra ordentliga konsekvensanalyser av vad de nya reglerna kommer att innebära i praktiken. Tidigare har ett motsvarande förslag presenterats för försäkringsområdet. Även där ges Finansinspektionen i uppdrag att precisera vilken rådgivning som inte är i konsumenternas intresse.

Regeringens förslag i sin helhet finns här: www.regeringen.se/sb/d/19734/a/253396

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60 / pia.nilsson@fondbolagen.se

Lena Falk, jurist Fondbolagens förening
08-506 988 09 / lena.falk@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan