Halvårsrapport: 51 miljarder till fonder under första halvåret 2015 trots nettouttag i juni

[2015-07-10] I juni noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 11,9 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder, medan penningmarknadsfonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 160 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 3 268 miljarder. Hittills i år har totalt 51 miljarder kronor nysparats i fonder.

Under juni månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 11,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 21 miljarder och från obligationsfonder (långa räntefonder) gjordes nettouttag på 2,8 miljarder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade däremot nettoinsättningar på 6,2 miljarder under månaden. Även blandfonder och hedgefonder hade nettoinsättningar på 3,5 respektive 2,3 miljarder kronor i juni.

Under första halvåret 2015 uppgick det totala nysparandet i fonder till 50,8 miljarder kronor. Blandfonder har haft nettoinsättningar på drygt 54 miljarder, medan aktiefonder uppvisar nettouttag på 22,6 miljarder. 

”Juni präglades av stor oro på världens aktiemarknader, vilket säkerligen förklarar en del av uttagen från aktiefonder under månaden. Önskemål om att minska risken i sitt sparande, efter en lång tid av stigande aktiekurser, kan antas avspegla det mycket stora intresset för blandfonder under första halvåret”, säger Fredrik Hård, Fondbolagens förening

I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 6 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 21 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper noterade utflöden i juni. Störst var nettouttagen från Sverigefonder.   

Totalt under första halvåret har aktiefonder uppvisat ett nettoutflöde på 22,6 miljarder kronor. För Sverigefonder uppgår nettouttagen till samanlagt 16,3 miljarder. Nettoinsättningar har däremot, hittills i år, främst gjorts i globalfonder och Europafonder. Noterbart är också att indexfonder uppvisat nettoinsättningar på 8,9 miljarder hittills i år.   

Obligationsfonder hade i juni ett totalt nettoutflöde på 2,8 miljarder kronor. Uttagen från företagsobligationsfonder uppgick under månaden till 0,9 miljarder. Hittills i år uppvisar dock obligationsfonder nettoinsättningar på 12 miljarder kronor, av vilka 1,2 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under juni med 159 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 268 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 1 834 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

>>Till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan