Ny styrelse och ordförande
i Fondbolagens förening

[2015-05-25] Peter Branner, vd för SEB Investment Management, har i dag valts till ny ordförande i Fondbolagens förening. Vid stämman valdes även Katja Bergqvist, vd för Handelsbanken Fonder, in som ny ordinarie styrelseledamot och vice ordförande.

Peter Branner har varit vice ordförande i Fondbolagens förening under de tre senaste åren och säger så här om hur han ser på föreningens viktigaste uppgifter framöver.

”Att värna förtroendet för fonder som sparform och att verka för god information till spararna är alltid viktiga uppgifter för Fondbolagens förening. De åtgärder som föreningens styrelse beslutade om för en vecka sedan för att ytterligare förtydliga fondinformationen till spararna genom att rekommendera active share i fonders årsberättelser och jämförelseindex i faktabladen, är ett exempel på detta. En annan viktig uppgift för föreningen är att arbeta för konkurrens på lika villkor, oavsett om fondbolaget tillhör en större koncern eller är fristående, men också att trösklarna inte görs för höga att starta nya fondbolag. En tredje fråga handlar om att värna möjligheten för banker och försäkringsbolag att även framöver kunna erbjuda både egna och andra fondbolags fonder till spararna”, säger Peter Branner.

Fondbolagens förenings styrelse:

Peter Branner, SEB Investment Management, ordförande
Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder, vice ordförande

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
Tomas Hedberg, Swedbank Robur
Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder
Liza Jonson, SPP Fonder
Maria Rengefors, Nordea Fonder
Per Wennberg, Skagen Fonder
Johan Wigh, East Capital

För kommentarer, kontakta:

Peter Branner, ordförande i Fondbolagens förening
08-506 988 00

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60 / pia.nilsson@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan