Ökat intresse för aktiefonder i oktober

[2015-11-10] Under oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 2,6 miljarder kronor. Uttag gjordes från räntefonder, medan aktiefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 175 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 249 miljarder.

Oktober präglades av en positiv utveckling på aktiemarknaden och aktiefonder noterade under månaden nettoinsättningar på 2,8 miljarder kronor. Även blandfonder och hedgefonder uppvisade nettoinflöden på 2,9 respektive 0,2 miljarder. Däremot gjordes i oktober nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 5,7 miljarder och från obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,8 miljarder. Det medförde sammantaget att fonder under månaden uppvisade ett totalt nettoutflöde på 2,6 miljarder kronor. Hittills i år har totalt 44,4 miljarder kronor nysparats i fonder.

Nettosparande i fonder 2015 oktober 

”Efter ett par månader med stora uttag från aktiefonder återvände intresset för fondtypen i oktober. Den positiva aktiemarknadsutvecklingen under månaden är sannolikt den huvudsakliga förklaringen till detta”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader starkt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 7 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 2,8 miljarder kronor och de flesta aktiefondkategorier hade under månaden nettoinsättningar. Störst var inflödena i globalfonder, Sverigefonder och Europafonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat nettouttag på totalt 38 miljarder kronor, trots detta har indexfonder sedan årsskiftet haft nettoinflöden på 13 miljarder. 

Aktiefonder 2015 oktober 

Obligationsfonder uppvisade i oktober ett totalt nettoutflöde på 2,8 miljarder kronor, av vilket 1,3 miljarder utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder.

Obligationsfonder okt-15 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med omkring 175 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 249 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 250 miljarder kronor. Av den totala förmögenheten var 1 810 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet 151031 

>>Till Statistiken


För information om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson
, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparand i fonder jan-okt 2015

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.  

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan