Över 20 miljarder till fonder
i april

[2015-05-11] I april uppgick det totala nysparandet i fonder till hela 20,5 miljarder kronor. Samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar och störst intresse visades återigen för blandfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 22 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 3 376 miljarder.

Av de totalt 20,5 miljarder kronor som nettosparades i fonder under april gick 11,8 miljarder till blandfonder och 3,9 miljarder till obligationsfonder (långa räntefonder). Aktiefonder hade nettoinsättningar på 1,5 miljarder och i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) nettosparades 0,4 miljarder. Även hedgefonder och övriga fonder uppvisade nettoinsättningar under månaden på 1,3 respektive 1,5 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 60,5 miljarder kronor nysparats i fonder. Av detta har tre fjärdedelar (närmare 45 miljarder) investerats i blandfonder.

Nettosparande i fonder 2015

”Intresset för blandfonder har länge varit stort och i april förstärktes det ytterligare genom att det är en månad med stora insättningar till tjänstepension”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Aktiefonder: Insättningar i globalfonder och Asienfonder

I april var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader relativt beskedlig. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg endast marginellt under månaden. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 1,5 miljarder kronor och i första hand gjordes nettoinsättningar i globalfonder och Asienfonder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från Sverigefonder, branschfonder och Nordamerikafonder. Även kategorin Sverige & Global, som till stor del består av de gamla allemansfonderna, uppvisade fortsatta nettouttag.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder

Obligationsfonder uppvisade i april ett totalt nysparande på 3,9 miljarder kronor, av detta utgjorde företagsobligationsfonder 0,8 miljarder kronor.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder

Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade i april med 22 miljarder kronor, varav alltså drygt 20 miljarder utgjordes av nysparande under månaden. Vid utgången av april uppgick den totala fondförmögenheten till rekordhöga 3 376 miljarder, av vilken 1 924 miljarder (motsvarande 57 procent) var placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet miljarder kronor

>>Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på denna sida.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan