Så blir skatten på ISK 2016

[2015-11-26] I dag blev det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,42 procent nästa år. Det är statslåneräntan som ligger till grund för beräkning av skatten och den fastställdes visserligen till 0,65 procent, men de nya skattereglerna från och med 2016 säger att vid beräkning av skatten ska 0,75 procentenheter läggas till statslåneräntan.
Det skriver sparekonom Hanna Helgesson i en ny utgåva av Sparekonomen informerar.

Intresset för ISK är stort. Drygt 45 miljarder kronor har sparats i fonder via ISK under de tre första kvartalen 2015. Den rekordlåga räntan och det faktum att avdragsrätten för privat pensionssparande försvinner vid årsskiftet, har förstås fått många att upptäcka ISK.

Så här har det sett ut de knappt fyra år som ISK har funnits:


Vi säger att du började spara 1 000 kronor i månaden i en Sverigefond den 1 januari 2012. I det ena fallet sparar du i fonden direkt (vanlig fonddepå hos exempelvis din bank) och i det andra fallet via ett investeringssparkonto. Vilket alternativ har varit mest förmånligt om vi tittar på den skatt du hade fått betala om du skulle sälja allt idag?

Vid direktsparande blir skatten 5 200 kronor under dessa knappa fyra år, medan skatten på ett ISK blir cirka 600 kronor. Det har alltså gett dig nästan 4 600 kronor extra att spara på ISK.

Denna stora skillnad har två förklaringar. För det första är statslåneräntan extremt låg, vilket gör att schablonavkastningen på ISK blir låg. För det andra har avkastningen för Sverigefonder varit väldigt hög under perioden. Värt att komma ihåg när det gäller ISK är att man måste betala schablonskatt även de år då den verkliga avkastningen varit negativ.

ISK passar särskilt bra för aktier och fonder med aktier i som långsiktigt kan förväntas ge en högre avkastning än statslåneräntan. De senaste fyra åren har präglats av en extremt låg statslåneränta och en hög avkastning på många aktiemarknader, något som gynnat ISK. Fyra år är nu en väldigt kort tid och sparande i fonder ska ses på längre tid än så. Just nu är räntan rekordlåg. Under de senaste tio åren har statslåneräntan i snitt legat på knappt 3 procent.

Hur avkastningen för olika fondtyper varit under den senaste tio årsperioden visas i tabellen nedan. Av dessa placeringsinriktningar har Östeuropa och penningmarknadsfonder i snitt haft en avkastning som varit lägre än den genomsnittliga statslåneräntan.

Frågan huruvida man ska flytta in sitt gamla sparande på ett ISK är beroende av hur stor orealiserad vinst du har. När gammalt sparande ska flyttas in på ett ISK innebär det en försäljning av fondandelarna och vinsten ska beskattas med 30 procent. Det innebär att en bit av det kapital som du annars skulle ha fått avkastning på försvinner i skatt. Var gränsen går för när det är lönsamt eller inte att flytta över sitt gamla sparande till ISK är svårt att säga eftersom det har att göra både hur stor din vinst är, den framtida avkastningen på dina pengar och hur hög statslåneräntan är. Det finns anledning att återkomma till detta vid ett senare tillfälle.

Nya regler för beskattning på ISK och kapitalförsäkring

I stället för att betala skatt på kapitalvinst vid uttag, betalar du med ISK och kapitalförsäkring varje år en schablonskatt på ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala kontovärde och alla årets insättningar. Hittills har du beräknat din schablonintäkt genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan. Från och med 2016 ska dock kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter (lägst 1,25 procent) för att få fram schablonintäkten. Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital, alltså med 30 %. Det är den skatten som kallas schablonskatt och den summa som du faktiskt betalar i skatt på ISK-kontot.

Statslåneräntan per den 30 november 2015 fastställdes till 0,65 procent, till detta läggs 0,75 procentenheter och hamnar då på 1,4 procent. Det innebär att skatten under 2016 blir 0,42 procent på sparande på ISK och kapitalförsäkring (30 procent i skatt på 1,4 procent). Det innebär också att om du under 2016 får en avkastning på ditt sparande som är högre än 1,4 procent tjänar du på att ha ditt sparande på ett ISK jämfört med att spara på annat sätt.

För mer information

Kontakta gärna Hanna Helgesson på 076-898 80 00 om du vill ha kommentarer. Pressfoton finns här: fondbolagen.se/sv/Aktuellt/Bildarkiv/.

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar hittar du här: fondkollen.se/bloggkategori/sparekonomen

Skriv ut Tipsa om den här sidan