Stora inflöden i aktiefonder i november

[2015-12-10] I november uppvisade aktiefonder nettoinsättningar på drygt 10 miljarder kronor. Samtidigt gjordes stora uttag från räntefonder, vilket resulterade i ett totalt nettoutflöde från fonder på 0,9 miljarder under månaden. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 52 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 301 miljarder.

November präglades av en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden och aktiefonder noterade under månaden nettoinsättningar på 10,2 miljarder kronor. Även blandfonder och hedgefonder uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 0,3 miljarder. Däremot gjordes i november nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 9,6 miljarder och från obligationsfonder (långa räntefonder) på 5,6 miljarder. Det medförde sammantaget att fonder under månaden uppvisade ett totalt nettoutflöde på 0,9 miljarder kronor. Hittills i år har totalt 43,5 miljarder kronor nysparats i fonder.

 

”I november tilltog fondspararnas intresse för aktiefonder, detta fortsatt understött av en positiv aktiemarknadsutveckling. I första hand gjordes insättningar i Sverigefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I november var utvecklingen på världens aktiemarknader mestadels positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 4 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 10,2 miljarder kronor och de flesta aktiefondkategorier hade under månaden nettoinsättningar. Störst var inflödena i Sverigefonder och Nordamerikafonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat nettouttag på totalt 28 miljarder kronor, trots detta har indexfonder sedan årsskiftet haft nettoinflöden på 17,5 miljarder. 

 

Obligationsfonder uppvisade i november ett totalt nettoutflöde på 5,6 miljarder kronor, av vilket 1,9 miljarder utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 52 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 301 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 300 miljarder kronor. Av den totala förmögenheten var 1 867 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet nov-15 


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson
, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

>>Till statistiken 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparande i fonder jan-nov 2015 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.  

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan