Utflöde från aktiefonder efter börsturbulensen i augusti

[2015-09-10] I augusti gjordes nettouttag ur fonder på totalt 4,5 miljarder kronor. Främst gjordes uttagen från aktiefonder, medan nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med närmare 175 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 185 miljarder.

Augusti präglades av oro på de finansiella marknaderna. Aktiefonder noterade nettouttag på 10,7 miljarder och från obligationsfonder (långa räntefonder) nettouttogs 0,2 miljarder. Däremot gjordes nettoinsättningar i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 5,3 miljarder kronor. Även blandfonder och hedgefonder uppvisade nettoinsättningar på 0,7 respektive 0,4 miljarder under augusti månad. Det medförde sammantaget att fonder under månaden uppvisade ett totalt nettoutflöde på 4,5 miljarder kronor. Hittills i år har totalt 52,2 miljarder kronor nysparats i fonder.

Nettosparande i fonder 2015

”Oron på världens aktiemarknader präglade fondsparandet i augusti. Spararna har dragit ned på risken i sitt nysparande under hela året och i augusti förstärktes den trenden ytterligare. Under månaden valde spararna framförallt penningmarknadsfonder, medan man tog ut pengar från aktiefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med omkring 6 procent. Aktiefonder uppvisade i augusti ett nettoutflöde på totalt 10,7 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper noterade uttag. Störst var utflödena från Sverigefonder och Nordamerikafonder. Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettouttag på totalt 30,6 miljarder kronor. Även indexfonder noterade uttag i augusti, men har sedan årsskiftet uppvisat nettoinflöden på drygt 9 miljarder kronor 

Aktiefonder augusti 2015

Obligationsfonder hade i augusti ett samanlagt nettoutflöde på 0,2 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoutflöde på närmare 2 miljarder kronor.

Nettosparande och förmögenhet i obliagionsfonder

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med närmare 175 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 185 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med omkring 185 miljarder kronor. Av den totala förmögenheten miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet

>> Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna här.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
0709-50 38 60 / 08-506 988 01 
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Nettosparandet i fonder 2015

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan