Utflöde från aktiefonder efter fortsatt börsturbulens i september

[2015-10-09] I september gjordes nettouttag ur fonder på totalt 5,2 miljarder kronor. Främst gjordes uttagen från aktiefonder, medan nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder och blandfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 110 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 074 miljarder.

September präglades av fortsatt oro på de finansiella marknaderna. Aktiefonder noterade nettouttag på 10,4 miljarder och från obligationsfonder (långa räntefonder) nettouttogs 2,4 miljarder. Däremot gjordes nettoinsättningar i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 3,8 miljarder kronor. Även blandfonder och hedgefonder uppvisade nettoinsättningar på 2,2 respektive 1,4 miljarder under september månad. Det medförde sammantaget att fonder under månaden uppvisade ett totalt nettoutflöde på 5,2 miljarder kronor. Hittills i år har totalt 47 miljarder kronor nysparats i fonder.

 

”Även under september visade nettosparandet i fonder på en minskad riskaptit hos de aktiva fondspararna. Fortsatta nettouttag gjordes från aktiefonder, medan penningmarknadsfonder, blandfonder och hedgefonder valdes i stället”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 4 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 10,4 miljarder kronor och samtliga aktiefondtyper, förutom globalfonder, noterade under månaden uttag. Störst var utflödena från Sverigefonder, Nordamerikafonder och branschfonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat nettouttag på totalt 41 miljarder kronor, trots detta har indexfonder sedan årsskiftet haft nettoinflöden på 9,5 miljarder kronor. 

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2015 

Obligationsfonder uppvisade i september ett nettoutflöde på 2,4 miljarder kronor, vilket i sin helhet utgjordes av nettouttag från företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under september med omkring 110 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 074 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med drygt 70 miljarder kronor. Av den totala förmögenheten var 1 668 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

 


>>Till statistiken

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

Skriv ut Tipsa om den här sidan