Utflöden från aktiefonder – inflöden i penningmarknadsfonder i januari

[2016-02-10] I januari gjordes nettouttag ur fonder på totalt 10,8 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder, medan nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med närmare 160 miljarder kronor under januari och uppgick vid utgången av månaden till 3 088 miljarder

Inledningen av 2016 har präglats av fortsatt oro på de finansiella marknaderna. Aktiefonder noterade i januari nettouttag på 15,5 miljarder kronor och från obligationsfonder (långa räntefonder) nettouttogs 2,3 miljarder. Däremot gjordes nettoinsättningar i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder på 5,1 respektive 1,3 miljarder kronor. Detta medförde sammantaget att fonder under januari månad uppvisade ett totalt nettoutflöde på 10,8 miljarder kronor.
 
 

”Oron på världens aktiemarknader präglade nettosparandet i fonder under januari månad. Men även om aktiefonder uppvisade nettouttag kan det vara värt att notera att de flesta sparare ser långsiktigt på sitt fondsparande och nettouttagen motsvarade knappt en procent av den totala fondförmögenheten i aktiefonder, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder uppvisade i januari ett nettoutflöde på totalt 15,5 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper noterade uttag. Störst var nettoutflödena från Sverigefonder och Nordamerikafonder.

 

Obligationsfonder hade i januari ett samanlagt nettoutflöde på 2,3 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoutflöde på 2,5 miljarder kronor.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under januari med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 088 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 681 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

  

>>Till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, SFM Stockholm, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltining, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Apriori Advokatbyrå, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan