Ordlista

Passiv förvaltning

Förvaltning av fonder där man har som mål att inte avvika från det index som förvaltaren har valt att spegla. Se indexfond.  Motsats till aktiv förvaltning.