SIXRX - Fondbolagens Förening

SIX Return Index

Index:SIXRX

SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

Nedan kan du välja för vilken tidsperiod utvecklingen ska visas. Resultatet presenteras under.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Avkastning under perioden: 79,55%

Start: 657,34 [2013-08-15]

Slut: 1180,28 [2018-08-14]


SIXRX - Tabell, procentuell utveckling

Period: 1999-2018 1993-1998

Månad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
jan 2,40 2,22 5,48 -5,93 -3,67 5,84 0,70 1,44 3,26 -12,27 -5,65 0,81 -1,17 5,83 5,50 -1,67 7,10 -7,14 1,25 1,57
feb 1,47 15,78 -10,79 0,70 -1,58 3,77 4,67 3,62 -2,19 3,43 2,82 -0,52 -1,61 6,30 3,57 6,06 8,07 2,03 2,95 -0,73
mar 2,64 -3,78 -12,95 2,73 -2,18 -1,16 0,35 6,90 5,57 -1,64 1,45 8,78 2,27 -1,03 0,91 0,64 0,02 1,93 2,14 -1,29
apr 6,19 1,87 12,23 -7,71 14,92 1,30 -1,04 0,93 6,75 4,91 21,72 4,22 4,02 -0,16 2,06 1,89 0,23 0,91 4,36 4,39
maj -0,03 -2,78 0,79 -5,98 -0,18 -1,19 5,57 -7,95 1,95 2,86 2,85 -6,89 -0,53 -6,59 2,14 3,75 1,22 2,49 1,72 -0,11
jun 5,52 -4,71 -5,38 -7,50 4,21 3,38 4,14 0,92 -2,23 -13,98 0,98 1,45 -3,50 3,04 -5,04 -1,35 -6,37 -3,57 -1,96 0,30
jul -0,62 0,86 -1,99 -10,95 7,00 -1,85 5,00 -1,33 -1,50 -0,69 10,36 4,60 -4,69 4,19 7,17 -0,74 5,00 5,53 -3,02 4,12
aug 1,91 1,85 -7,72 -2,67 3,62 -0,52 -1,13 4,40 -2,64 1,26 3,40 -3,17 -10,48 -2,22 -1,04 0,64 -5,93 2,47 -0,86 -0,52
sep -0,12 -8,24 -11,59 -15,03 -3,21 3,27 5,67 5,21 -0,40 -12,33 0,62 8,42 -5,89 3,03 4,07 -0,16 -4,43 1,78 5,60
okt 8,09 -3,20 6,90 12,89 8,92 -0,01 -1,97 4,53 -1,92 -17,77 4,76 0,04 8,83 -1,41 1,73 1,55 6,93 -0,95 2,12
nov 11,80 -6,92 11,79 12,82 0,42 5,93 4,01 -0,94 -6,49 -2,12 -0,01 1,43 -1,41 3,09 2,27 3,36 3,63 1,44 -3,49
dec 16,23 -2,27 1,66 -12,50 3,10 0,66 5,93 8,31 -2,00 3,69 1,91 5,86 1,11 2,05 2,09 1,06 -4,03 2,92 -1,26
Hela året 69,76 -10,80 -14,84 -35,90 34,15 20,75 36,32 28,06 -2,60 -39,05 52,51 26,70 -13,51 16,49 27,95 15,81 10,40 9,65 9,47 7,83