Ännu bättre PPM

Utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” föreslår att statliga tjänstemän genom upphandling ska plocka ut de PPM-fonder som man som sparare ska få välja mellan. Så här tycker Fondbolagens förening om förslagen.

#ännubättreppm

Utredningen föreslår en rad åtgärder som vi anser kommer att försämra och försvåra för spararna:

  • Upphandling leder till ett sämre fondutbud och i förlängningen till lägre pensioner.
  • Upphandling strider mot syftet att spararna ska erbjudas valfrihet och kunna ha inflytande över sina pensioner.
  • Upphandling skapar en enorm maktkoncentration på svensk kapitalmarknad.

Låt oss tillsammans skapa en ännu bättre premiepension!

Som ett alternativ till förslagen vill Fondbolagens förening föreslå följande konkreta åtgärder:

  • Använd en anslutningsmodell med högt ställda krav på de fonder som kan väljas.
  • Sätt ett tak för hur mycket fonderna får kosta spararna.
  • Staten har ett ansvar för att höja kunskapsnivån hos spararna: utveckla informationen från Pensionsmyndigheten.

Förslaget leder till en stor maktkoncentration

Upplägget som utredningen föreslår gynnar stora globala indexförvaltare. Kapitalförsörjningen i små och medelstora svenska företag hotas. Idag har PPM-spararna placerat 24 miljarder kronor i svenska småbolagsfonder. Det är osäkert om dessa kommer att kunna vara kvar om förslaget går igenom.

#ännubättreppm

Spararna får mindre inflytande

Förslagen i utredningen bygger på en felaktig uppfattning att de flesta sparare inte kan eller vill göra egna fondval i PPM. Enligt en undersökning vill två av tre sparare ha möjlighet att göra egna val. 

#ännubättreppm

Två av tre vill kunna göra egna val

Upphandling leder till lägre pensioner

När spararna tvingas till fondbyten efter varje upphandling uppstår transaktionskostnader som minskar avkastningen.
#ännubättreppm

Transaktionskostnader kommer att gå upp och avkastningen minska 

 

Läs mer
Premiepensionen: statistik och fakta
Ny rapport: Inga skäl att styra mot indexfonder i premiepensionssystemet
SvD Debatt "Nya PPM-förslaget bör slängas i papperskorgen”
Riksrevisionen: ”Väsentligt stärkt konsumentskydd i PPM"
Tre röster om PPM-utredningen
Två av tre svenskar vill själva kunna välja fonder i premiepensionen
Svenskarna vill få mer information och bättre hjälpmedel för val av fonder i premiepensionen
Intresset att välja fonder i premiepensionen ökar med åldern