Ännu bättre PPM

Utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” föreslår att statliga tjänstemän genom upphandling ska plocka ut de PPM-fonder som man som sparare ska få välja mellan. Så här tycker Fondbolagens förening om förslagen.

#ännubättreppm

Ett starkt konsumentskydd och kvalitativt fondutbud i PPM är ett absolut krav, men det kan åstadkommas på bättre sätt. Utredningen föreslår en rad åtgärder som vi anser kommer att försämra och försvåra för spararna:

  • Upphandling leder till ett sämre fondutbud och i förlängningen till lägre pensioner.
  • Upphandling strider mot syftet att spararna ska erbjudas valfrihet och kunna ha inflytande över sina pensioner.
  • Upphandling skapar en enorm maktkoncentration på svensk kapitalmarknad.

Låt oss tillsammans skapa en ännu bättre premiepension!

Som ett alternativ till förslagen vill Fondbolagens förening föreslå följande konkreta åtgärder:

  • Använd en anslutningsmodell med högt ställda krav på de fonder som kan väljas.
  • Sätt ett tak för hur mycket fonderna får kosta spararna.
  • Staten har ett ansvar för att höja kunskapsnivån hos spararna: utveckla informationen från Pensionsmyndigheten.

Klumpig upphandling leder till lägre pensioner

Utredningens förslag leder till ett sämre fondutbud, och i förlängningen till lägre pensioner. Mindre fonder och aktiva fonder kommer inte kunna vara med vid en upphandling. Inte heller kategorier med smala nischfonder. De kan inte hantera de stora in- och utflöden av kapital som uppkommer. Fondens storlek kommer vid en upphandling bli viktigare än kvaliteten på fonden.
#ännubättreppm

När spararna tvingas till fondbyten efter varje upphandling uppstår transaktionskostnader som minskar avkastningen.
#ännubättreppm

Transaktionskostnader kommer att gå upp och avkastningen minskaSpararna får mindre inflytande

Makten över sparandet flyttas i förslaget över till samma myndighet som förvaltar premiepensionens förvalsfond. Ett litet antal tjänstemän på denna myndighet ska avgöra vilka fonder som kommer att ge bäst avkastning. Att förutse den framtida avkastningen för en lång upphandlingsperiod är mycket svårt. Det finns en stor risk att upphandlingen misslyckas och att det inte blir de ”bästa” fonderna som erbjuds spararna.
#ännubättreppm

Statlig maktkoncentration - alla ägg i AP7

Förslagen i utredningen strider mot syftet att spararna ska erbjudas valfrihet och kunna ha inflytande över sina pensioner. Den komplexa valarkitektur som föreslås sätter upp en rad hinder för sparare som vill göra ett eget fondval, och begränsar valfriheten kraftigt. Den snedvrider konkurrensen och strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler.
#ännubättreppm

Förslaget försvårar aktiva sparares val

Förslagen i premiepensionsutredningen strider mot syftet att spararna ska erbjudas valfrihet och kunna ha inflytande över sina pensioner. Genom återkommande upphandlingar kommer i praktiken spararnas val att överprövas gång på gång. Resultatet blir att pengarna flyttas till fonder som spararna inte har valt och då tröttnar de på att försöka välja.
#ännubättreppm

Tvångsflyttar leder till valtrötthet

 Förslagen i utredningen bygger på en felaktig uppfattning att de flesta sparare inte kan eller vill göra egna fondval i PPM. Enligt en undersökning vill två av tre sparare ha möjlighet att göra egna val. 
#ännubättreppm

Två av tre vill kunna göra egna val

Förslaget leder till en stor maktkoncentration

Förslagen i utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” skapar en enorm maktkoncentration på svensk kapitalmarknad. Den nya ”Myndigheten för premiepensionens förvaltning” blir en jättefond på tre tusen miljarder kronor. Det är större än alla de övriga 5 AP-fonderna tillsammans. Dessutom ska myndigheten välja ut vilka fonder som spararna ska få möjlighet att välja bland. Ansvaret för jättefonden hamnar på några få statliga tjänstemän.
#ännubättreppm

4000 miljarder kronor till en myndighet

Upplägget som utredningen föreslår gynnar stora globala indexförvaltare. Kapitalförsörjningen i små och medelstora svenska företag hotas. Idag har PPM-spararna placerat 24 miljarder kronor i svenska småbolagsfonder. Det är osäkert om dessa kommer att kunna vara kvar om förslaget går igenom.
#ännubättreppm

  

Läs mer
Remissvar avseende betänkandet Ett bättre premiepensionssystem
Premiepensionen: statistik och fakta
Ny rapport: Inga skäl att styra mot indexfonder i premiepensionssystemet
SvD Debatt "Nya PPM-förslaget bör slängas i papperskorgen”
Riksrevisionen: ”Väsentligt stärkt konsumentskydd i PPM"
Tre röster om PPM-utredningen
Två av tre svenskar vill själva kunna välja fonder i premiepensionen
Svenskarna vill få mer information och bättre hjälpmedel för val av fonder i premiepensionen
Intresset att välja fonder i premiepensionen ökar med åldern