Möte i arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet

På agendan finns EU-förordningarna om hållbarhet.

Förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn ("Disclosureförordningen") antogs den 25 november, och en politisk överenskommelse om innehållet i Taxonomiförordningen kom till stånd den 17 december. Det vi vet är att båda förordningarna kommer att träffa fondbolag på olika sätt, men det finns fortfarande en hel del kvar att klara ut.

I april väntar vi oss att nivå 2-regleringen avseende Disclosure-förordningen skickas ut på konsultation och då vet vi lite mer om hur regelverket kommer att påverka fondbolagen rent praktiskt. På mötet kommer vi att gå igenom arbetsläget i stort vad gäller de två ovan nämnda förordningarna och hur de passar in i EU-initiativet om hållbara finanser. Vid ett senare möte kommer vi även att prata om EU Ecolabel, där vi också har fått lite mer handfast information.


Välkomna!

Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmälan till Petter Mattsson.