Möte om Vägledning för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi bjuder in till ett fysiskt möte för att diskutera det utkast som skickats ut. En deltagare per medlemsbolag kan delta vid mötet.

Ett arbete pågår med att uppdatera föreningens mallar för hållbarhetsinformation (förköpsinformation och uppföljning) med den information som krävs enligt taxonomi-förordningen. Mallarna ska kunna användas till dess att SFDR nivå 2 ska tillämpas den 1 juli 2022.

Ett utkast till uppdaterad Vägledning för hållbarhetsrelaterade upplysningar har skickats ut till vd i medlemsbolagen, medlemmarna i arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet, samt juridik- och compliancegruppen och kommer diskuteras på mötet. 

Välkommen!

 

Börjar
Slutar
Plats
Plats meddelas senare
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmälan senast 17 november till Anna Larris. 

För att mötet ska bli så effektivt som möjligt ber vi er stämma av internt innan mötet. Har man kollegor som vill lyssna in på diskussionen går det bra att göra digitalt (en länk kommer skickas ut).