Ny standard lanseras - nu blir det lättare att följa upp distributörer

Fondbolagens förening har tagit fram en standard för uppföljning av fonddistribution som uppdragits åt en tredje part.

Standarden innehåller de uppgifter som fondbolaget behöver för att uppfylla sina förpliktelser och av aktsamhetsskäl (due diligence). Den syftar till att underlätta hanteringen för såväl fondbolag som distributörer.

Föreningen bjuder in till en informationsträff om standarden och frågor som rör fondbolagets ansvar för tredjepartsdistribution.

Tid:  kl. 10.00 - 12.00
Plats:  T-House, Engelbrektsplan1, Stockholm

Medverkande:  
Helene Wall, chefsjurist, Fondbolagens förening
Linda Hellström, GRC Watch, och Valérie Kaliski, Global Fund Watch, kommer att informera om hur standarden kan användas i deras system för uppföljning.

Välkomna!

Fondbolagens förening bjuder in till en serie forum där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte.

Börjar
Slutar
Plats
T-House, Engelbrektsplan1, Stockholm
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Såväl fondbolag som fonddistributörer är välkomna på mötet.

Sista anmälningsdag: 30 november. 
Kontaktperson: Moa Montero, 08-506 988 00