Nyhet Publicerad

Dialogen med branschen behöver stärkas; föreningen i möte med FI och Finansdepartementet

I slutet av maj skrev Fondbolagens förening tillsammans med andra branschföreningar ett brev till Per Bolund, Finansdepartementet, och Erik Thedéen, Finansinspektionen.

För att lyfta fram viktiga och konkreta förslag som kan förbättra regelprocesserna och skapa större delaktighet i EU-frågor. Nu har ett möte hållits om dessa frågor.

Finansinspektionen bjöd den 25 augusti in branschorganisationerna Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens förening till ett möte för att diskutera de frågor branschföreningarna lyft i brevet till Per Bolund och Erik Thedéen. Finansdepartementet deltog också på mötet. 

Fondbolagens förening och övriga branschorganisationer är oroade över trenden i regelgivningen, och i synnerhet hur EU-regelgivningen fungerar på finansmarknadsområdet. Branschföreningarna ser exempel på mycket detaljerad reglering, som också kan vara svårtillämpad och ibland överlappande. Den svenska lagstiftningsprocessen håller av tradition en god kvalitet, men trenden är en hög regleringstakt där rättssäkerheten behöver stärkas genom bättre regelprocesser.  

Under mötet framhöll branschföreningarna bland annat vikten av att branschen involveras i konsekvensanalyser för nya regelverk på den svenska marknaden.

-Vi hade ett positivt och öppet möte med Finansdepartementet och Finansinspektionen, där förbättringar i regelprocessen diskuterades. Våra förslag mottogs väl och jag ser fram emot att se det konkreta resultatet, säger Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening.