Nyhet Publicerad

Fondamental politisk kamp sätter igång svenskarnas sparande

Svenskarna toppar världsligan i fondsparande. Nu går Fondbolagens förenings 40-årsjubileum mot sitt slut och vi summerar steg från fyra årtionden som ledde fram till guldet. Här finns erfarenheter att ta med in i det nya decenniet - först ut är 80-talet.

Under 1980-talet fanns en politisk uppfattning att sparandet behövde stärkas. Olika åtgärder diskuterades. Den borgerliga regeringen hade infört Skattesparandet år 1978 med syfte att stimulera kapitalbildningen i samhället. 1981 infördes även möjligheten att starta företagsanknutna Aktiesparfonder där aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen kunde erbjuda sina anställda att investera i fonder som placerade i det egna företagets aktier. Relativt många företag gjorde det.

Trots skattesubventionen var Aktiesparfonderna inte så populära under de första åren. Skattesubventionen höjdes till 30 procent 1980 och under de tre följande åren tog insättningarna fart. När den socialdemokratiska regeringen kritiserade Aktiesparfonderna för att vara väl förmånliga blev svenskarna uppmärksammade på fördelarna och intresset ökade ytterligare.

Politikerna stimulerar hushållens sparande

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning och beslutade 1984 att ersätta Aktiesparfonderna med Allemansfonder. Det främsta skälet var att det var (fortsatt) angeläget att på bred bas öka hushållens sparande och tillgodose företagens behov av riskkapital. Man ville också öka konkurrensen och minska maktkoncentrationen; det var inte bara banker som skulle få lov att erbjuda Allemansfonder, utan även andra bolag.

I Allemanssparandet kunde spararna välja mellan kontosparande eller aktiefond (Allemansfond). Avkastningen var helt skattefri fram till och med 1990, men insättningarna var maximerade. Med Allemansfonderna fick fondsparandet en bred spridning i Sverige. Successivt infördes sedan skatt på avkastningen. Från och med 1998 miste Allemansfonderna sin skattesubvention, och nu gäller samma regler som för andra fonder.

Fondsparandet blir en folkrörelse

Aktiesparfonderna och Allemansfonderna bidrog till en bred spridning av fondsparandet. Spararna fick erfarenhet av att placera på aktiemarknaden och fick lära sig fördelarna med att månadsspara, vilket man fortsatte med även efter att skattesubventionerna tagits bort.

Fondmarknadens utveckling 1979-2019

Vi summerar utvecklingen av fondsparandet under de fyra senaste decennierna i samband med att Fondbolagens förenings 40-årsjubileum går mot sitt slut. Erfarenheterna kan tas med in i det nya decenniet!